TEENUSED

Meie poolt pakutavad teenused:

 • raamatupidamise sisseseadmine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine ja laekumiste kajastamine
 • ostuarvete sisestamine ja tasumiste kajastamine
 • palgaarvestus
 • komandeeringuaruannete koostamine
 • põhivara arvestus
 • laoarvestus
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • aastaaruande koostamine
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile