HINNAD

Raamatupidamise teenuste eest on võimalik maksta, kas kindla kuutasu (hind kokkuleppel) või igal
kuul konkreetse aruandluskuu tasu vastavalt kannete arvule ja tellitud lisateenustele vastavalt
allpool toodud hindadele.
Baasteenus sisaldab: raamatupidamis-arvestust, palgaarvestust 3 töötajale (kehtib kindla kuupalga
puhul), põhivarade arvestust, ostu- ja müügireskontrot.
Baasteenuse hind moodustub kannete arvust, mis sõltub raamatupidamislike dokumentide arvust
kuus.
1 kanne = 1 dokument.
Dokumentideks loetakse: ostuarved, müügiarved, sularaha liikumist tõendavad dokumendid
(ostutšekid, müügitšekid), finantslepingud, põhivara arvestus, ühe põhivara ühiku amortisatsiooni
arvestus, pangakonto väljavõtte iga rida, palgaarvestus ühele inimesele jne.

Baasteenuse hind kuus

Kannete arv Hind eurodes
1 – 10 15
11 – 25 29
26 – 50 59
51 – 100 89
101 – 150 119
151 – 200 149
201 – 250 179
251– 300 209
301– 350 239
351 – 400 269
üle 401 kokkuleppel

Lisateenuste hinnad:

Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 EUR / töötaja
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le.  6 EUR / deklar
Deklaratsioonide parandamine ja esitamine MTA-le.  6 EUR / deklar
KMD INF A ja B osa  1 EUR /rida
Maksekorralduste ettevalmistamine pangas.  0,5 EUR / korraldus
Äriregistris muudatuste vormistamine.  alates 35 EUR
Statistikaaruande koostamine ja esitamine  alates 6 EUR /aruanne
Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale )  alates 25  EUR
Dokumentide ( lepingud, koosolekute protokollid ja otsused ) koostamine  7 EUR / leht
Aastaaruande koostamine  kokkuleppel (50 – 160 EUR)
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/täiendamine  alates 29 EUR
Hinnakiri korteriühistutele  alates 2,50 EUR / korter
Raamatupidamise korrastamine/taastamine  15 EUR / tund
Printimine (must-valge)  0,05 EUR / lk

Hindadele lisandub käibemaks.

Täpne teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus, lähtudes iga ettevõtte soovidest ja vajadustest.