HINNAD

Raamatupidamise teenuste eest on võimalik maksta, kas kindla kuutasu (hind kokkuleppel) või igal
kuul konkreetse aruandluskuu tasu vastavalt kannete arvule ja tellitud lisateenustele vastavalt
allpool toodud hindadele.
Baasteenus sisaldab: ostu- ja müügiarvete ning nende tasumiste ja laekumiste kajastamist raamatupidamise programmis, põhivarade arvestust, laoarvestust.
Baasteenuse hind moodustub kannete arvust, mis sõltub raamatupidamise algdokumentide arvust
kuus.
1 kanne = 1 dokument.
Dokumentideks loetakse: ostuarved, müügiarved, sularaha liikumist tõendavad dokumendid
(ostutšekid, müügitšekid), finantslepingud, põhivara amortisatsioon, pangakonto väljavõtte iga rida, palgaarvestus ühele inimesele jne.

Baasteenuse hind kuus

Kannete arv Hind eurodes
1 – 50 70
51 – 100 107
101 – 150 142
151 – 200 160
201 – 250 215
251 – 300 251
301 – 350 287
351– 400 323
401– 450 359
451 – 500 395
üle 501 kokkuleppel

Lisateenuste hinnad:

Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  6 EUR / töötaja
Müügiarve koostamine raamatupidaja poolt 6 EUR / arve
Pangaülekannete ettevalmistamine pangas.  1 EUR / ük
Deklaratsioonide koostamine/parandamine ja esitamine MTA-le.  6 EUR / deklar
Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale )  alates 25  EUR
Aastaaruande koostamine  kokkuleppel (50 – 160 EUR)
Statistikaametile aruande koostamine ja esitamine  alates 20 EUR /aruanne
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine/täiendamine  alates 35 EUR
Dokumentide ( lepingud, koosolekute protokollid ja otsused ) koostamine  10 EUR
Raamatupidamise korrastamine/taastamine  50 EUR / tund
Äriregistris muudatuste vormistamine.  alates 35 EUR
Kiirtöö 50 EUR / tund
Hinnakiri korteriühistutele  alates 3 EUR / korter
Printimine (must-valge)  0,10 EUR / lk

Hindadele lisandub käibemaks.

Täpne teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus, lähtudes iga ettevõtte soovidest ja vajadustest.